Termék kategóriák

AJÁNDÉKOZÁSI ÜNNEPEINK:

 

Kapcsolódó kép

Megajándékozni általában a szeretteinket szoktuk, akik fontosak nekünk, és akiknek mi is fontosak vagyunk: családtagjainkat, barátainkat, ismerőseinket, szerelmünket.

Valentin-napon a szerelmünknek, anyák napján édesanyánknak, nőnap alkalmából pedig a hölgyeknek kedveskedünk ajándékkal, de a férfiakról és az apákról ugyancsak megemlékezünk.

Mindezek mellett az év minden napjára jut egy-egy születés- vagy névnap, amit a közeli hozzátartozóink, szeretteink, barátaink és ismerőseink körében is megünneplünk.

A legszebb és legmeghittebb ünnepünk mégis a karácsony, amikor a mindennapi munkát félretéve a családunknak, hozzátartozóinknak szentelhetjük a figyelmünket, szeretetünket.

 

E jeles eseményekhez szeretnénk hozzájárulni gyönyörű kristályos ékszereinkkel, legyen az Swarovski gyűrű, nyaklánc, fülbevaló vagy ékszer szett.

Az alábbiakban összegyűjtöttük a nevesebb ajándékozási ünnepeinket, amikor a rohanó hétköznapok terheit félretéve kicsit egymásra figyelhetünk.

 

Valentin-nap, a szerelmesek napja: február 14. 

Keresztény eredetű szokás, melynek története egészen az ókorig nyúlik vissza. A 3. században élt Terni Szent Bálint mártír püspökről több legenda is kering. Az egyik szerint titokban esketett szerelmes párokat, mert akkoriban a Római Birodalom törvényei nem engedték, hogy a férfiak a katonai szolgálat előtt megnősüljenek, ráadásul elsőként adott össze pogány férfit keresztény nővel. Keresztény hite miatt bebörtönözték, és 207. február 14-én kivégezték.  A püspök búcsúlevelet küldött börtönőre lányának, akinek korábban imákkal adta vissza a látását. A levél alján ez állt: „A te Bálintod” – ez a Valentin-napi üzenetküldés legelterjedtebb magyarázata. Később, a 14. századi Angliában és Franciaországban Szent Bálint a jegyesek és a fiatal házasok védőszentje lett.

Magyarországon az 1990-es években kezdett népszerűvé válni ez a szokás. Sokan ezen a napon tartják eljegyzésüket, aminek méltó záloga lehet egy ízléses kidolgozású nemesacél eljegyzési gyűrű.

Nemzetközi nőnap: március 8.

Hitte volna, hogy az ENSZ által hivatalosan is világnapnak tekintett, március 8-án tartott nemzetközi nőnap, amely a nők tiszteletének és megbecsülésének a napja, egy demonstrációból eredeztethető? 1857-ben több tízezer, a textiliparban dolgozó nő hirdetett sztrájkot New Yorkban az egyenlő bérezésért és a munkaidő csökkentéséért. Idővel e jeles alkalom levetkőzte munkásmozgalmi jellegét, és annak az évszázados küzdelemnek az elismerésévé vált, amit a nők az egyenlő jogokért és lehetőségekért vívtak és vívnak még ma is.

Magyarországon 1913-ban tartottak először nőnapot az országos Nőszervező Bizottság tevékenysége nyomán, de az ünneplés csak 1914-ben vált országossá.

Anyák napja: május első vasárnapja

Mi másról is emlékeznénk meg anyák napján, ha nem az anyaságról? Világszerte ünnepelt napról van szó, noha az időpontja országonként változhat. Magyarországon május első vasárnapján köszöntjük fel az édesanyákat.

Régészeti leletek bizonyítják, hogy már a kőkorszakban tisztelet övezte a nőket és az anyákat, de a modernkori anyák napja kialakulásával kapcsolatban konkrét adatok állnak rendelkezésünkre.

Elsőként Julia Ward Howe költőnő és politikai aktivista javasolta 1872-ben, hogy június 2. legyen az anyák és a béke napja az Egyesült Államokban, de az ő elképzelése nem valósult meg. Az a jeles ünnep, amit ma anyák napjaként ismerünk, egy Anna Jarvis nevű nőhöz köthető, legalábbis a megvalósítás, mert maga a gondolat a szociális munkásként dolgozó édesanyja fejében fogalmazódott meg. Anna Jarvis először 1908-ban tisztelgett édesanyja előtt a nyugat-virginiai Grafton városában, majd országos kampányba kezdett, melynek eredményeképpen 1914-ben az anyák napja hivatalos ünneppé vált.

Magyarországon 1925-ben ünnepelték először az édesanyákat a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt szervezésében, de három évvel később már a hivatalos iskolai ünnepek között szerepelt. Petri Pálné honosította meg hazánkban az amerikai gyökerű ünnepet, ami nálunk mindig május első vasárnapjára esik.

Apák napja: június harmadik vasárnapja

Az apák napját az édesanyák tiszteletére tartott nap mintájára találták ki, hiszen az apaság nem kevésbé fontos szülői szerep. Ezt a jeles napot is különböző időpontokban ünneplik világszerte, Magyarországon június harmadik vasárnapjára esik.

Nemzetközi férfinap: november 19.

Bár Magyarországon kevésbé elterjedt, minden év november 19-én a nemek egyenlőségének kifejezésére számos országban, így az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában is megünneplik a nemzetközi férfinapot.

 

Szenteste és karácsony: december 24. és 25-26.

Karácsonykor a vallásos, keresztény emberek Jézus születését ünneplik, a nem vallásosak pedig a szeretet ünnepeként tartják számon, amikor mindenki együtt van a családjával, szeretteivel. Karácsonykor az emberek feldíszítik a fát, az otthonukat, együtt ebédelnek, vacsoráznak, és persze megajándékozzák egymást, hogy kifejezzék az egymás iránt érzett szeretetüket. Országonként változó lehet, hogy mikor kezdődik az ünnepi hangulat megteremtése, és mikor kerítenek sort a családok az ajándékozásra, közös étkezésekre.

Magyarországon jellemzően 24-én ajándékozzuk meg egymást, és ez az egyik legmeghittebb esténk az évben.

Nevesebb névnapjaink, klasszikus nevek:

Ágnes, január 21.

Görög eredetű női név. A korábbi magyarázattal ellentétben, miszerint a latin agnus (bárány) szóból származik, voltaképpen a görög hagnósz szóból ered. Jelentése: tiszta, szent, szűzies, szemérmes

Zsuzsanna, február 19.

Egy ókori egyiptomi eredetű szóból ered, amelynek jelentése „lótuszvirág”, és csak a héber nyelvbe való beépülés után vált női névvé. Eredeti alakja a Sosánna, jelentése ekkor már „liliom”. A többi nyelvbe, így a magyarba is, héber közvetítéssel került.

Magyarországon a 17. században vált nagyon elterjedté, és népszerűsége az 1990-es évekig töretlen volt.

Anna, július 26.

Héber eredetű bibliai női név, Szűz Mária édesanyjának a neve. Eredeti formája: Hannah (Channá, Hanná), jelentése: kegyelem, Isten kegyelme, könyörület, kellem, báj, kecsesség.

Magyarországon már az Árpád-korban népszerű név volt. Az 1980-as években alig-alig anyakönyveztek Anna nevű gyermeket, de a 2000-es években már vezette a leggyakoribb női nevek listáját.

Ilona, augusztus 18.

A görög Heléna magyarosodott alakja. Szláv közvetítéssel (Jelena) került a nyelvünkbe még a középkor folyamán. Elterjedését nemcsak a keresztény hagyományoknak köszönheti, hanem a középkori délszláv Trója-regénynek, és a 16. századi széphistóriának Árgirus királyfiról és Tündér Ilonáról.                                                                                                                                

A 16. században rendkívül népszerű volt, és egészen az 1980-as évekig gyakori névnek számított.

Mária, szeptember 12.

Bibliai eredetű női név. A görög és latin fordítások során módosult az eredeti héber alakja, a Mirjam. Csak a lehetséges jelentései ismertek. Elképzelhető, hogy a mirha (a mirhafából való gyantaszerű anyag) szóból ered, amit az ókorban vallási szertartásokon és a gyógyászatban alkalmaztak.

A magyar nyelvbe a latin Maria került át, és a Szűz Máriát övező tiszteletnek köszönhetően a középkor óta a legnépszerűbb nevek között szerepel, noha a 2000-es évek óta egyre kevesebb gyereket anyakönyveznek ezen a néven.

Erzsébet, november 19.

Héber eredetű (Eliseba) bibliai női név, de annak német változatából (Elisabeth) alakult ki. Szűz Mária rokonának, Keresztelő Szent János anyjának a neve. Jelentése: Isten az én esküm, Isten megesküdött, Isten a teljesség, Isten a tökéletesség.

Magyarországon a 20. század végéig a leggyakoribb nevek közé tartozott, de a 2000-es évektől nem szerepel a száz legnépszerűbb név között.

Katalin, november 25.

Görög eredetű név, több lehetséges magyarázat létezik a jelentésére. Lehet, hogy a katharosz szóból származik, amelynek jelentése „mindig tiszta”, de az is elképzelhető, hogy a görög Aeikatherina (nyilazó, biztosan célzó) névből ered. A magyar nyelvbe valószínűsíthetően a német Katharina vagy a latin Catharina révén került.

Magyarországon az Árpád-kor, valamint a keresztes hadjáratok óta a legnépszerűbb nevek között szerepel.

Éva, december 24.

Héber eredetű bibliai név, a teremtés első asszonyának a neve. Eredeti, héber formája: Havvah (Chavvá), jelentése: „életet adó”, „minden élők anyja”

Magyarországon a 17. és 19. század között kimondottan népszerű volt, majd a 20. század második felében ismét gyakorivá vált.